ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ

Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά

Δείτε παρακάτω τη Δομή του Μαθήματος

Το παρόν μάθημα περιέχει εξειδικευμένες πληροφορίες παρέχοντας τις απαραίτητες γνώσεις στον υποψήφιο καλλιεργητή, νεοεισερχόμενο ή επαγγελματία στον αγροτικό χώρο για την καλλιέργεια των σπουδαιότερων αρωματικών φυτών που μπορούν να καλλιεργηθούν στη χώρα μας λόγω και των άριστων  εδαφοκλιματικών της συνθηκών. Παρουσιάζονται οι  τεχνικές καλλιέργειας του βασιλικού, του θυμαριού, της μέντας, της ρίγανης, του φασκόμηλου, του μελισσόχορτου, του σιδερίτη και πολλών άλλων.

Γίνεται εκτενής αναφορά στην τεχνική και στη τεχνολογία παραγωγής αιθέριων ελαίων καθώς με τον τρόπο αυτό παράγονται προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Επίσης παρουσιάζεται η μέθοδος κατάρτισης μίας  τεχνικοοικονομικής μελέτης σε ένα από τα αρωματικά φυτά μεγάλου ενδιαφέροντος και επιχειρείται η διερεύνηση μελλοντικών αγορών απορρόφησης των ανωτέρω προϊόντων.

Σε κάθε μάθημα θα υπάρχει το Γενικό μέρος και το Ειδικό μέρος, που θα αποτελείται από παραδείγματα και μελέτες περιπτώσεων (case studies).

Πληροφορίες για την e-Γεωργική Εκπαίδευση της Ελληνικής Γεωργίας εδώ

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γενικό μέρος: Περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο παραγωγής των αιθέριων ελαίων.

Ειδικό μέρος: Περιέχει πληροφορίες για κάθε είδος καλλιεργούμενου φυτού και συγκεκριμένα:

  • Απαιτήσεις σε Κλίμα-Έδαφος
  • Τρόποι και Τεχνικές  Πολλαπλασιασμού
  • Εποχή σποράς- φύτευσης
  • Λίπανση
  • Τρόπος συγκομιδής
  • Στρεμματικές Aποδόσεις
  • Ποιοτικά χαρακτηριστικά
  • Εχθροί-Ασθένειες
  • Χρήσεις αιθέριων ελαίων

1ο  Μάθημα

Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά στον Ελλαδικό χώρο.

Ειδικό μέρος: Αρτεμισία (Αψιθιά) – Αχίλλεα.

2ο  Μάθημα

Σχεδιασμός και παράμετροι του επιχειρηματικού σχεδίου.

Ειδικό μέρος: Χαμομήλι – Κρόκος – Δυόσμος.

3ο  Μάθημα

Μεταποίηση των αρωματικών φυτών: Α Μέρος: Κοπή-θραύση-ταξινόμηση.

Ειδικό μέρος: Βασιλικός.

4ο  Μάθημα

Μεταποίηση των αρωματικών φυτών: Β Μέρος: Παράμετροι ξήρανσης – Περιγράφονται οι τύποι των ξηραντηρίων – Μηχανολογικός εξοπλισμός Ι

Ειδικό μέρος: Γλυκάνισος – Δενδρολίβανο

5ο  Μάθημα

Μεταποίση αρωματικών φυτών: Γ Μέρος: Απόσταξη των αιθέριων ελαίων και χημειότυποι.

Ειδικό μέρος: Θυμάρι – Λεβάντα.

6ο Μάθημα

Εκχύλιση αιθέριων ελαίων και αρωματικά ύδατα.

Ειδικό μέρος: Μέντα.

7ο Μάθημα

Μηχανική εκπίεση-Ταξινόμηση αιθέριων ελαίων – Παρουσιάζονται οι σύγχρονες τεχνικές απόσταξης και εκχύλισης – Μηχανολογικός εξοπλισμός ΙΙ

Ειδικό μέρος: Μελισσόχορτο.

8ο Μάθημα

Προδιαγραφές, χρήσεις και εμπορία των αιθέριων ελαίων.

Ειδικό μέρος: Ρίγανη.

9ο Μάθημα

Βιολογική – Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των εχθρών των καλλιεργειών.

Ειδικό μέρος: Τσάι του βουνού (Σιδερίτης).

10ο Μάθημα

Ανάλυση και εκτίμηση της ποιότητας των αιθέριων ελαίων.

Ειδικό μέρος: Φασκόμηλο.

11ο Μάθημα

Αρωματοποιία – Αρωματοθεραπεία.

Ειδικό μέρος: Τριαντάφυλλο

12ο  Μάθημα

Παρουσιάζεται τεχνικοοικονομική μελέτη ενός αρωματικού φυτού. Κόστη και οικονομικές απολαβές σε μεσομακροπρόθεσμη διάρκεια.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

 

testimonials

Ένα διαδυκτιακό σεμινάριο τόσο άμεσο και επιστημονικά καταρτισμένο που θαρρείς πως είσαι σε αίθουσα πανεπιστημίου. Συγχαρητήρια για τον επαγγελματισμό σας! Στεφοπούλου Ελένη