Κυριακή , 30 Απρίλιος 2017
Εκπόνηση Μελετών/Εξειδικευμένες Συμβουλές

Εκπόνηση Μελετών/Εξειδικευμένες Συμβουλές

Η ομάδα των επιστημόνων της Ελληνικής Γεωργίας αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών και την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Μελέτες Επενδυτικών Σχεδίων
 • Σύνταξη Προτάσεων για Αναπτυξιακά Προγράμματα
 • Σύνταξη Σχεδίων Μάρκετινγκ
 • Μελέτες Εκσυγχρονισμού Επιχειρήσεων
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες
 • Μελέτες-Επιβλέψεις Σαλιγκαροτροφείων
 • Μελέτες Αρχιτεκτονικής Τοπίου
 • Κατασκευή Κήπων
 • Σύνταξη Σχεδίων Βελτίωσης
 • Αναλύσεις εδάφους-νερού
 • Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
 • Μελέτη και Σχεδιασμός Προώθησης – Προβολής Αγροτικών Προϊόντων
 • Συμβουλευτική για Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων
 • Συμμετοχές σε Διεθνείς και Εγχώριες Εκθέσεις Αγροτικών Προϊόντων
 • Μελέτη – Σχεδιασμός e-shop Αγροτικών Προϊόντων
 • Σχεδιασμός – Κατασκευή Ιστοσελίδων