Η Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση της εφαρμογής της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας. Εδώ θα βρείτε την κοινοτική νομοθεσία που διέπει τα βιολογικά προϊόντα φυτικής και ζωϊκής προέλευσης.

Η Κοινοτική Νομοθεσία των Βιολογικών Προϊόντων

Η Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση της εφαρμογής της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας. Παρακάτω θα βρείτε την κοινοτική νομοθεσία που διέπει τα βιολογικά προϊόντα φυτικής και ζωϊκής προέλευσης.