Μπορεί μέχρι πρόσφατα η πλειοψηφία των Ελλήνων γονέων να χρησιμοποιούσε την φράση “Μάθε παιδί μου γράμματα”...

Παιδί μου γίνε αγρότης…

Μπορεί μέχρι πρόσφατα η πλειοψηφία των Ελλήνων γονέων να χρησιμοποιούσε την φράση “Μάθε παιδί μου γράμματα” αλλά μάλλον τα πράγματα έχουν αλλάξει…

Με βάση τα ευρήματα της πανελλαδικής έρευνας της Κάπα Research για λογαριασμό του διαδικτυακού περιοδικού και καναλιού ka- Business.gr, επτά στους δέκα Ελληνες γονείς δηλώνουν ότι θα ενθάρρυναν τα παιδιά τους να γίνουν αγρότες εάν εκείνα ήθελαν.

Tο 69,9% των ερωτώμενων – ενός δείγματος 1.417 ατόμων από τις 13 περιφέρειες της χώρας μας – θέλουν τα παιδιά τους να ασχοληθούν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία καθώς το 37,4%  βλέπει πως έχει προοπτική η επιστροφή στην ύπαιθρο και κατ’  επέκταση στην αγροτική επαγγελματική ενασχόληση. Το 28,9% το βλέπει ως ανάγκη ενώ το 25,1% ως ευκαιρία.

Το σημαντικότερο πρόβλημα των αγροτών – κατά το σύνολο των ερωτώμενων – είναι η ενημέρωση σε θέματα τεχνολογίας και καινοτομίας που αφορούν στον αγροτικό κλάδο, υποστηρίζει το 72,5% και ακολουθούν με 54% η αδυναμία προσαρμογής στις νέες συνθήκες και 52,3% η επιλογή κατάλληλης καλλιέργειας.

Ο αγροτικός κλάδος σήμερα, θα επιβιώσει μόνο αν προχωρήσει – όπως υποστηρίζει το 68,2% των ερωτώμενων – σε νέες μορφές καλλιέργειας, σε εξαγωγές προϊόντων στο εξωτερικό λέει το 64,1%  και σε νέες μορφές οργάνωσης το 60%.

Παρά τα προβλήματά τους, το 55,3% των ερωτώμενων αγροτών, βλέπει αισιόδοξα τον αγροτικό κλάδο ενώ στο σύνολο των ερωτώμενων το 76,9% βλέπει περισσότερες προοπτικές απασχόλησης στην επαρχία όσον αφορά στον αγροτικό τομέα και ακολουθούν ο αγροτουρισμός με 55,9% και ο Τουρισμός με 40,6%.