Πορτοκαλιά

Τριστέτσα: Η σοβαρή ασθένεια των εσπεριδοειδών

Το τµήµα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αιτωλ/νίας ενηµερώνει τους καλλιεργητές εσπεριδοειδών της Π.Ε Αιτωλ/νίας για την καταστρεπτική ασθένεια  των  εσπεριδοειδών, την ΤΡΙΣΤΕΤΣΑ η οποία έχει εμφανιστεί σε διάφορους νομούς της Ελλάδας.

Η πολύ σοβαρή ασθένεια (ίωση), η οποία αποτελεί μεγάλη απειλή, εµφανίζεται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως Ισπανία και Ιταλία αλλά και σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας όπως Αργολίδα, Χανιά, Λακωνία, Άρτα, Ρέθυµνο, Κόρινθο, κ.α.

Στον νοµό Αιτωλ/νίας από τις µέχρι στιγµής επισκοπήσεις που γίνονται και την αποστολή δειγµάτων στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο δεν έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη της ΤΡΙΣΤΕΤΣΑΣ πράγµα πολύ ενθαρρυντικό.

Ο ιός της ΤΡΙΣΤΕΤΣΑΣ αποτελεί  παθογόνο οργανισµό καραντίνας και σύµφωνα µε την κοινοτική και Εθνική νοµοθεσία πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για την αποφυγή εισόδου του παθογόνου αλλά και για την εξάλειψη του σε περίπτωση που αυτό συµβεί. Σε περίπτωση που εµφανιστεί ΤΡΙΣΤΕΤΣΑ σε κάποιο κτήµα πρέπει υποχρεωτικά να καταστραφούν τα δέντρα υπό την εποπτεία της αρμόδιας ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής.

ΚΑΝΕΝΑΣ παραγωγός του δεν πρέπει να αγοράζει δενδρύλλια από φυτώρια (Εγχώρια ή Ξένων Χωρών) αν αυτά δεν συνοδεύονται από ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ, ιδιαίτερα δε αν τα δενδρύλλια προέρχονται από περιοχές ή Χώρες όπου έχει εµφανιστεί η ΤΡΙΣΤΕΤΣΑ.

Είναι  προτιµότερο   να  µην  αγοράζει  κανείς  δενδρύλλια για τα κτήµατά του (και εποµένως να µην προχωρά  σε νέες φυτεύσεις  εσπεριδοειδών) αν αυτά δεν συνοδεύονται από Φυτοϋγειονοµικό  ∆ιαβατήριο, παρά να αγοράζει   δενδρύλλια ανώνυµα, αµφίβολης  ποιότητας και  προέλευσης  και  το  κυριότερο  να υπάρχει  το ρίσκο να είναι µολυσµένα από τον ιό της Τριστέτσας των εσπεριδοειδών (διακινδυνεύοντας τα χρήµατα του και το µελλοντικό του εισόδηµα).

Επισηµαίνεται ότι η εγκατάσταση νέων ή επανεµβολιαζοµένων φυτειών εσπεριδοειδών χωρίς την προηγούµενη ενηµέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας συνιστά παράνοµη ενέργεια που εγκυµονεί κίνδυνο εισόδου και εξάπλωσης της Τριστέτσας (Απόφαση ΥΠΑΑΤ 665/2006 – ΦΕΚ Β’ 1416/2006).

Στους παραβάτες παραγωγούς που προβαίνουν σε φυτεύσεις  εσπεριδοειδών που δεν φέρουν φυτοϋγειονοµικό  διαβατήριο και που δεν ενηµερώνουν την αρμόδια Υπηρεσία επιβάλλονται  οι διοικητικές (πρόστιµο µέχρι 6.000€) και ποινικές κυρώσεις  που προβλέπονται από το ν. 2147/52 (Α΄155).

Οι παραγωγοί πρέπει να γνωρίζουν ότι η πιθανή είσοδος της Τριστέτσας σε οποιοδήποτε Νομό θα δηµιουργήσει έντονο οικονοµικό πρόβληµα στους  καλλιεργητές  εσπεριδοειδών  δεδοµένου  ότι  δεν  θα  µπορεί  να γίνεται ελεύθερη διακίνηση της παραγωγής τους εκτός του νοµού προς την εγχώρια ή ξένη αγορά, επιπλέον θα σηµάνει την αρχή του τέλους και την καταστροφή της εσπεριδοκαλλιέργειας στην περιοχή µας.

∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής  Π.Ε. Αιτωλ/νίας

Διαβάστε επίσης: Καθαρότητα πολλαπλασιαστικού υλικού-Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο