πουλι

1 στα 5 είδη πουλιών της Ευρώπης απειλείται με εξαφάνιση

Ένα στα πέντε είδη πουλιών της Ευρώπης είναι απειλούμενο ή σχεδόν απειλούμενο με εξαφάνιση εξαιτίας των αλλαγών χρήσεις γης, την ανάπτυξη υποδομών, την εντατικοποίηση της γεωργίας, τις μη αειφόρες αγροτικές πρακτικές και τη χρήση φυτοφαρμάκων που οδηγούν στη μείωση της τροφής τους.

Καθώς τα πουλιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις αλλαγές του περιβάλλοντος, αποτελούν εξαιρετικούς δείκτες για να αντιληφθούμε την κατάσταση του πλανήτη. Όλα τα είδη ζωής στον πλανήτη συνδέονται μεταξύ τους, οπότε όταν τα πουλιά βρίσκονται σε κίνδυνο, το ίδιο ισχύει και για όλους εμάς.

Η BirdLife International ανακοίνωσε τον νέο Κόκκινο Κατάλογο των Απειλούμενων Πουλιών της Ευρώπης ο οποίος αναθεωρεί την κατάσταση κινδύνου για 544 είδη πουλιών σε πάνω από 50 χώρες και περιοχές στην Ευρώπη.

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από χιλιάδες ειδικούς επιστήμονες και εθελοντές σε όλη την Ευρώπη. Πρόκειται για την 4η αναθεώρηση του Κόκκινου Καταλόγου που διενεργείται από τη BirdLife International, με τις προηγούμενες εκδόσεις να έχουν δημοσιευθεί το 1994, 2004 και 2015.

Μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία του νέου Κόκκινου Καταλόγου:

 • 1 στα 5 είδη πουλιών της Ευρώπης είναι απειλούμενο ή σχεδόν απειλούμενο με εξαφάνιση
 • 1 στα 3 είδη πουλιών της Ευρώπης σημειώνει μείωση κατά τις τελευταίες δεκαετίες
 • Τα θαλασσοπούλια, τα υδρόβια πουλιά, τα παρυδάτια και τα αρπακτικά αποτελούν τις πιο απειλούμενες και ραγδαία μειούμενες ομάδες πουλιών στην Ευρώπη
 • Τα θαλάσσια ενδιαιτήματα, καθώς και τα αγροτικά, οι υγρότοποι και τα λιβαδικά ενδιαιτήματα είναι αυτά που φιλοξενούν τα πιο απειλούμενα – μειούμενα είδη πουλιών
 • Οι πλειονότητα των κορυδαλλών, των τσιχλονιών και των κεφαλάδων μειώνεται. Επίσης, άλλες ομάδες πουλιών που σημειώνουν σημαντική πτώση είναι οι πάπιες και τα παρυδάτια
 • 71 είδη (13%) είναι Απειλούμενα (Κρισίμως Κινδυνεύοντα, Κινδυνεύοντα, Τρωτά) στην Ευρώπη
 • Άλλα 35 είδη (6%) είναι Σχεδόν Απειλούμενα
 • 5 είδη είναι Τοπικά Εκλιπόντα

Τα κύρια αίτια που προκαλούν τη μείωση των πληθυσμών πουλιών στα ευρωπαϊκά ενδιαιτήματα περιλαμβάνουν:

 • Μεγάλης έκτασης αλλαγές στις χρήσεις γης
 • Εντατικοποίηση της γεωργίας.
 • Υπερεκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων
 • Ρύπανση των εσωτερικών
 • Μη αειφόρες και ευρέως εφαρμοζόμενες δασικές πρακτικές
 • Ανάπτυξη υποδομών