εργασια

100 θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στις Δ/νσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 100 ατόμων ανακοίνωσε το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».

Οι προσλήψεις αφορούν την υποστήριξη των Δ/νσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, για την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, ανάρτησης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της χώρας έως και την κύρωσή τους.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις θέσεις, τη διάρκεια σύμβασης και τα απαιτούμενα προσόντα εδώ.