ποταμι

11ο Διεθνές Υδρογεωλογικό Συνέδριο

4 έως 6 Οκτωβρίου 2017 – Η Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας διοργανώνει και φέτος το 11ο Διεθνές Υδρογεωλογικό Συνέδριο της Ελλάδας.

Στόχος είναι η ενίσχυση του διεθνούς χαρακτήρα του Συνεδρίου, η περαιτέρω βελτίωση του επιστημονικού επιπέδου του, η συνεργασία με άλλους επιστημονικούς κλάδους στο θέμα του νερού και η ανάδειξη των βασικών σημερινών προβληματισμών που αφορούν στη διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων της χώρας μας.

Το 11ο Διεθνές Υδρογεωλογικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 4-6 Οκτωβρίου 2017, στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δείτε το πρόγραμμα του Συνεδρίου εδώ.