νεος-σιτηρα

14,2 εκατ. € σε νέους και νεοεισερχόμενους γεωργούς

Στα 14,2 εκ. €. έφθασε το ποσό που δόθηκε από το εθνικό απόθεμα για τη χορήγηση νέων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

Ποιοι όμως είναι οι νέοι και νεοεισερχόμενοι γεωργοί οι οποίοι δικαιούνται ενίσχυση από το εθνικό απόθεμα;

Δικαιούχοι και μη

Δικαιούχοι εθνικού αποθέματος έτους 2018 είναι οι ενεργοί γεωργοί:

  • Ηλικίας έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης 2018 που δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης ή έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια μεταξύ των ετών 2013-2017.
  • Οι νεοεισερχόμενοι που αρχίζουν γεωργική δραστηριότητα από το έτος 2016 και μετά και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας, δεν άσκησαν γεωργική δραστηριότητα στο όνομα τους.
  • Οι επιλέξιμες εκτάσεις είναι από 4 στρέμματα και πάνω.

Μη δικαιούχοι εθνικού αποθέματος έτους 2018 είναι :

  • οι γεωργοί οι οποίοι δεν αιτήθηκαν τη χορήγηση εθνικού αποθέματος έτους 2018 με εμπρόθεσμη ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2018
  • οι μη ενεργοί γεωργοί
  • οι γεωργοί με επιλέξιμες εκτάσεις για χορήγηση δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος μικρότερες των 4 στρ.
  • οι νεαρής ηλικίας ή νεοεισερχόμενοι γεωργοί, οι οποίοι έχουν λάβει δικαιώματα βασικής ενίσχυσης ή αύξηση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων τους από το εθνικό απόθεμα το έτος 2015 ,2017
  • οι γεωργοί που παραχώρησαν οικειοθελώς μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων τους στο εθνικό απόθεμα τα έτη 2016-2018.

Δείτε αν λάβατε δικαιώματα βασικής ενίσχυσης ηλεκτρονικά

Οι δικαιούχοι γεωργοί μπορούν να ενημερωθούν για τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης που τους αναλογούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του
Αγρότη» εδώ.

Απαραίτητη η λήψη κωδικού και η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού εδώ.

Οι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν υποβάλλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης online για τα έτη 2014-2017 ΔΕΝ απαιτείται να παραλάβουν εκ νέου κωδικό.