ρυζι

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρυζιού – Το Ρύζι είναι η Ζωή μας

25 Ιανουαρίου 2019 – Με στόχο τη δημιουργία της βάσης ισχυρών συνεργατικών δεσμών, οι οποίοι θα δημιουργήσουν ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης αλλά και θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία σε όλα τα εμπλεκόμενα μέλη και ειδικότερα στο ελληνικό ρύζι, ο Σύνδεσμος Ορυζόμυλων Ελλάδος διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρυζιού με τίτλο:

“Το Ρύζι είναι η Ζωή μας”

την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019, στο Porto Palace.

Ο Σύνδεσμος Ορυζόμυλων Ελλάδος (ΣΟΕ)  ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2018 με πρωτοβουλία στελεχών στον κλάδο Επεξεργασίας, Μεταποίησης και Τυποποίησης  Ρυζιού. Απαρτίζεται από 15 μέλη επιχειρήσεις τα οποία αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 100% των ορυζόμυλων στην Ελλάδα.

Στο συνέδριο θα αναπτυχθούν οι Εξελίξεις  – Προκλήσεις στην καλλιέργεια του Ρυζιού και η Ανάδειξη και Προοπτικές του Ελληνικού Ρυζιού.

Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρυζιού θα πραγματοποιηθεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.