γεωπονικο-πανε

2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τον 2ο Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας ΓΠΑ ανακοίνωσε τo Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΛΚΕ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν και μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες των 2 έως 5 ατόμων/μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΓΠΑ, όπως:

  • Προπτυχιακοί φοιτητές
  • Μεταπτυχιακοί φοιτητές
  • Υποψήφιοι διδάκτορες

Ενθαρρύνεται η σύνθεση των ομάδων να γίνεται από διαφορετικά τμήματα του ΓΠΑ.

Η διαδιακασία

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και περιλαμβάνει τρεις φάσεις:

1η Φάση: Υποβολή επιχειρηματικής Ιδέας

Προθεσμία: 1 Οκτωβρίου 2018 έως 19 Οκτωβρίου 2018 (Παράταση: 24 Οκτωβρίου 2018)

Για τη συμμετοχή σας στην α’ φάση του διαγωνισμού καλείστε να γράψετε μια σύντομη, σαφή και τεκμηριωμένη περιγραφή της επιχειρηματικής σας ιδέας που δε θα ξεπερνάει τις 3 σελίδες, ακολουθώντας το σχετικό έντυπο υποβολής .

Στις 26/10/2018 θα ανακοινωθούν οι ομάδες που προκρίνονται στην 2η φάση του Διαγωνισμού και την ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου.

2η Φάση: Υποβολή Επιχειρηματικού Σχεδίου

Προθεσμία: 15 Μαΐου 2019

Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται η Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου μέσω της υποχρεωτικής παρακολούθησης σειράς σεμιναρίων και δράσεων καθοδήγησης (mentoring), σε συνεργασία με το ΚΕΜΕΛ και άλλους φορείς.

Η διαδικασία των σεμιναρίων θα γίνει σε συνεργασία και με το μάθημα επιλογής του 9ου εξαμήνου « Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας».

Το αναλυτικό πρόγραμμα των σεμιναρίων θα ανακοινωθεί κατά την έναρξη της 2ης Φάσης του Διαγωνισμού.

Η 2η Φάση ολοκληρώνεται με την υποβολή του Επιχειρηματικού Σχεδίου της ιδέας των ομάδων στις 15 Μαΐου 2019.

Οι ομάδες που θα ολοκληρώσουν τη β’ Φάση του Διαγωνισμού καταθέτοντας το τελικό παραδοτέο θα συμμετάσχουν στην 3η φάση του διαγωνισμού, την εκδήλωση βράβευσης.

3η Φάση: Εκδήλωση βράβευσης
Ημερομηνία: Θα ανακοινωθεί

Στην 3η φάση θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των επιχειρηματικών σχεδίων των ομάδων στην Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού με σκοπό την ανάδειξη των νικητριών ομάδων.

Όλες οι ομάδες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Έπαθλα Διαγωνισμού

Οι ομάδες που θα διακριθούν θα λάβουν χρηματικά έπαθλα και θα υποστηριχθούν από το InnovInAgri για την συμμετοχή τους σε νέους διαγωνισμούς ή την φιλοξενία τους σε θερμοκοιτίδες.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ: 2105294768