ελγο-δημητρα

3 θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με 3 ΠΕ Κτηνιάτρων ή Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων ή ΤΕ Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής, στο Ε.Ε.Π.Γ. Πάτρας (2) και στο  Ε.Ε.Π.Γ. Ρεθύμνου (1) του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, για τις ανάγκες ερευνητικού έργου και συγκεκριμένα την υποστήριξη του προγράμματος σε ότι αφορά τις εργαστηριακές αναλύσεις (χημικές και μικροβιολογικές) για τον ποιοτικό έλεγχο του γάλακτος.

Απαιτούμενα προσόντα

  • Πτυχίο ΠΕ Κτηνιάτρων ή Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων ή ΤΕ Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής
  • Καλός χειρισμός της αγγλικής γλώσσας
  • Καλός χειρισμός υπολογιστών (ανάλυση δεδομένων)

Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη σχετική προϋπηρεσία με εμπειρία στις εργαστηριακές αναλύσεις γάλακτος.

Η εν λόγω συμβάσεις μίσθωσης έργου θα έχουν διάρκεια έξι μηνών.

Υποβολή προτάσεων μέχρι 9 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 1:30 μμ.

Περισσότερες πληροφορίες:

  • Για τη θέση στο  Ε.Ε.Π.Γ. Ρεθύμνου εδώ.
  • Για τις θέσεις στο  Ε.Ε.Π.Γ. Πάτρας εδώ.

Επίσης στα τηλέφωνα: 2310 365 370 – 2310 365 394