εργασια

3 θέσεις γεωπόνων ελεύθερων επαγγελματιών στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στα Χανιά ενδιαφέρεται για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με 3 πτυχιούχους γεωπονίας ΠΕ.

1η θέση

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο Γεωπονίας
 • Μεταπτυχιακό
 • Καλή γνώση αγγλικής
 • Εμπειρία τουλάχιστον 24 μήνες σε ερευνητικά προγράμματα
 • Εμπειρία στο χειρισμό του οργάνου LiCor6400

2η θέση

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο Γεωπονίας
 • Μεταπτυχιακό
 • Καλή γνώση αγγλικής
 • Εμπειρία τουλάχιστον 24 μήνες σε ερευνητικά προγράμματα
 • Εμπειρία στο χειρισμό του συστήματος ατομικής απορρόφησης

3η θέση

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο Γεωπονίας
 • Μεταπτυχιακό
 • Καλή γνώση αγγλικής
 • Εμπειρία τουλάχιστον 24 μήνες σε ερευνητικά προγράμματα και εξειδίκευση σε ασθένειες ελιάς.

Υποβολή προτάσεων έως Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.: 2821083431 & 2810-302318