Γεωργία

5 κ-μ και η Ελλάδα κατά της μείωσης του προϋπολογισμού της ΚΑΠ

Κοινό κείμενο-ανακοίνωση εξέδωσαν 6 κράτη – μέλη της Ε.Ε., μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, στο οποίο αποτυπώνονται οι θέσεις τους για τη σημασία και ρόλο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και την αντίθεσή τους σε κάθε μείωση του προϋπολογισμού της ΚΑΠ για την περίοδο 2021-27.

Στη συνάντηση που διοργανώθηκε στη Μαδρίτη στις 31 Μαΐου, με πρωτοβουλία των Υπουργών Γεωργίας της Ισπανίας και Γαλλίας με θέμα «το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και το μέλλον της ΚΑΠ 2021-27» συμμετείχαν επίσης οι Υπουργοί Γεωργίας της Πορτογαλίας, Ιρλανδίας και Φινλανδίας και η συζήτηση επικεντρώθηκε στις μειώσεις στον προϋπολογισμό και στις πιθανές επιπτώσεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.