ellinikigeorgia

Άδειες φύτευσης οινοποιήσιμων αμπέλων: Τα κριτήρια προτεραιότητας – Σημαντικές ημερομηνίες

Ξεκίνησε από τις 27 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις  27 Μαρτίου η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.

Οι άδειες νέας φύτευσης ισχύουν για 3 έτη από την ημερομηνία της χορήγησής τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον αιτούντα.

Για να είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις θα πρέπει ο αιτών να διαθέτει αγροτεμάχιο/α έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση που αιτείται. Ελάχιστη αιτούμενη έκταση ανά αγροτεμάχιο ορίζεται το 1 στρέμμα. Οι εκτάσεις μπορούν να είναι ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες.

Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, για κάθε αγροτεμάχιο/α για το οποίο/α πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, δηλώνεται:

  • η έκταση (σε στρέμματα)
  • οι συντεταγμένες των κορυφών
  • το δημοτικό διαμέρισμα
  • το τοπωνύμιο της περιοχής.

Κριτήρια Προτεραιότητας

Εφόσον οι επιλέξιμες αιτήσεις αδειοδότησης που θα υποβληθούν, υπερβαίνουν την έκταση που πρόκειται να χορηγηθεί – για κάθε έτος χορηγούνται άδειες νέας φύτευσης, που αντιστοιχούν στο 1% του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων που διαθέτει η χώρα – η χορήγηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με κριτήρια προτεραιότητας που έχουν επιλεγεί για κάθε Περιφέρεια.

Για τον λόγο αυτό στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας. Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, η αίτηση είναι επιλέξιμη, αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.

Αναλυτικά τα κριτήρια προτεραιότητας:

Α/ Παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι)

Θεωρείται ότι πληρούται το κριτήριο αυτό, αν ο αιτών ανήκει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

α) Φυσικά πρόσωπα ηλικίας έως 40 ετών, κατά το έτος υποβολής της αίτησης, που φυτεύουν οινοποιήσιμα αμπέλια για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι).

β) Νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους, θεωρείται ότι πληρούν το κριτήριο αυτό, εάν το φυσικό πρόσωπο που εγκαθίσταται ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης και ασκεί αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο στο νομικό πρόσωπο, όσον αφορά τις αποφάσεις που συνδέονται με τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, φυτεύει για πρώτη φορά αμπέλια («νεοεισερχόμενος») και είναι ηλικίας έως 40 ετών, κατά το έτος υποβολής της αίτησης.

Η ιδιότητα του νεοεισερχόμενου βεβαιώνεται παράλληλα και αθροιστικά:

  • Από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
  • Από το Αμπελουργικό Μητρώο με επιβεβαίωση της ύπαρξης ή όχι αμπελουργικής εκμετάλλευσης με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, των αιτούντων παραγωγών.
  • Από τον διασταυρωτικό έλεγχο των στοιχείων των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των αιτούντων παραγωγών μεταξύ Αμπελουργικού Μητρώου και ΟΣΔΕ.

Β/ Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος

Το κριτήριο πληρούται εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

1. Ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια και δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο 5 ετών με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής σε ολόκληρη την έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση.

2. Ο αιτών έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και έχει εφαρμόσει τους κανόνες βιολογικής παραγωγής σε ολόκληρη την έκταση που έχει φυτευθεί με αμπέλια, επί 5 τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης. Απαιτείται πιστοποίηση από εγκεκριμένους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης.

3. Ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια και δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο 5 ετών με εθνικά συστήματα πιστοποίησης για ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή σε ολόκληρη την έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση.

4. Ο αιτών έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και έχει εφαρμόσει εθνικά συστήματα πιστοποίησης για ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή σε ολόκληρη την έκταση που κατέχει με αμπέλια επί 5 τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης. Απαιτείται πιστοποίηση από εγκεκριμένους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης.

5. Το ή τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια που προσδιορίζονται στην εν λόγω αίτηση βρίσκονται σε πλαγιές με αναβαθμίδες.

Γ/ Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς

Το κριτήριο πληρούται αν το ή τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια που προσδιορίζονται στην αίτηση βρίσκονται σε ένα από τα ακόλουθα είδη περιοχών:

α) Περιοχές σε ορεινές εκτάσεις, σε υψόμετρο άνω των 500 m τουλάχιστον, μη συμπεριλαμβανομένων υψιπέδων.

β) Μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους

Δ/ Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων

Το κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται αν κατά το χρόνο της αίτησης ο αιτών:

α) Διαθέτει σύμφωνα με τα στοιχεία του Ο.Σ.Δ.Ε του προηγούμενου έτους ελάχιστη έκταση γεωργικής εκμετάλλευσης 5 στρέμματα και επιπλέον.

β) Έχει στην κατοχή του αμπελουργική εκμετάλλευση, με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και ανήκει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες.

  • …> 5 έως και 20 στρέμματα (υψηλή βαθμολογία)
  • …>20 έως και 30 στρέμματα και
  • …>30 στρέμματα

Ε/ Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού

Το ανωτέρω κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται αν ο αιτών δεν διαθέτει αμπελουργικές εκτάσεις χωρίς άδεια ή χωρίς δικαίωμα φύτευσης.

Σημαντικές ημερομηνίες

Οι έλεγχοι θα έχουν οριστικοποιηθεί το αργότερο έως την 15η Μαΐου και οι μη επιλέξιμοι αιτούντες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά σχετικά με τους λόγους απόρριψής τους.

Μετά το πέρας της εξέτασης των ενστάσεων επί της βαθμολογίας των αγροτεμαχίων, αναρτώνται οριστικοί πίνακες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου με τις βαθμολογίες των αιτήσεων κατά φθίνουσα σειρά το αργότερο μέχρι την 27 Ιουλίου για ενημέρωση των αιτούντων.

Η χορήγηση των αδειών νέας φύτευσης γίνεται ηλεκτρονικά, μετά από την έγκρισή τους από τη Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης των αιτούντων και έως ότου εξαντληθούν οι εκτάσεις προς κατανομή. Η χορήγηση των αδειών νέας φύτευσης στους αιτούντες γίνεται το αργότερο μέχρι την 1η Αυγούστου.

Εφόσον η άδεια που χορηγήθηκε αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 50% της έκτασης που ζητείται στην αίτηση, ο αιτών μπορεί να αρνηθεί την άδεια αυτή εντός 1 μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η άδεια, χωρίς να υποστεί κυρώσεις, με αίτηση του στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ.

Υποβολή ψηφιακής αίτησης εδώ.