Άδειες φύτευσης 2022: Χορήγηση ανά περιφέρεια και βαθμολογία

Τον τρόπο χορήγησης αδειών φύτευσης έτους 2022 στις οκτώ Περιφέρειες που έχει χωριστεί η χώρα περιλαμβάνει έγγραφο του αρμόδιου τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα:

  • Για την περιφέρεια που απαρτίζεται από τις διοικητικές Περιφέρειες Β. Αιγαίο, Ν. Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Ήπειρος χορηγούνται άδειες νέων φυτεύσεων στους παραγωγούς των οποίων τα αγροτεμάχια συγκέντρωσαν βαθμολογία από 6 έως και 0 για όλη την αποδεκτή έκταση.
  • Για την περιφέρεια που απαρτίζεται από τις διοικητικές Περιφέρειες Αττικής, Στ. Ελλάδας χορηγούνται άδειες νέων φυτεύσεων στους παραγωγούς των οποίων τα αγροτεμάχια συγκέντρωσαν βαθμολογία από 5,5 έως και 2,75 για όλη την αποδεκτή έκταση.
  • Για την περιφέρεια Αν. Μακεδονία-Θράκη, χορηγούνται άδειες νέων φυτεύσεων στους παραγωγούς των οποίων τα αγροτεμάχια συγκέντρωσαν βαθμολογία από 5,5 σε ποσοστό 46,2% της αποδεκτής έκτασης.
  • Για την περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία χορηγούνται άδειες νέων φυτεύσεων στους παραγωγούς των οποίων τα αγροτεμάχια συγκέντρωσαν βαθμολογία 5,5 για όλη την αποδεκτή έκταση και για τα αγροτεμάχια που συγκέντρωσαν βαθμολογία 4,5 σε ποσοστό 23% της αποδεκτής έκτασης.
  • Για την περιφέρεια Δυτ. Μακεδονία χορηγούνται άδειες νέων φυτεύσεων στους παραγωγούς των οποίων τα αγροτεμάχια συγκέντρωσαν βαθμολογία 6 έως 5 και για όλη την αποδεκτή και για τα αγροτεμάχια που συγκέντρωσαν βαθμολογία 4,5 σε ποσοστό 37% της αποδεκτής έκτασης.
  • Για την περιφέρεια Θεσσαλίας χορηγούνται άδειες νέων φυτεύσεων στους παραγωγούς των οποίων τα αγροτεμάχια συγκέντρωσαν βαθμολογία 5 έως 5,5 για όλη την αποδεκτή έκταση και για τα αγροτεμάχια που συγκέντρωσαν βαθμολογία 4,5 σε ποσοστό 41,8% της
    αποδεκτής έκτασης
  • Για την περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας χορηγούνται άδειες νέων φυτεύσεων στους παραγωγούς των οποίων τα αγροτεμάχια συγκέντρωσαν βαθμολογία 7,25 έως και 3,5 για όλη την αποδεκτή .
  • Για την περιφέρεια Πελοποννήσου χορηγούνται άδειες νέων φυτεύσεων στους παραγωγούς των οποίων τα αγροτεμάχια συγκέντρωσαν βαθμολογία 6 έως 5,5 για όλη την αποδεκτή έκταση και για τα αγροτεμάχια που συγκέντρωσαν βαθμολογία 5 σε ποσοστό 37% της αποδεκτής έκτασης.

Οι παραγωγοί μπορούν να εκτυπώσουν μέσω των ψηφιακών εφαρμογών το έντυπο χορήγησης της άδειας ανά τεμάχιο. Σε περίπτωση αδυναμίας η εκτύπωση μπορεί να πραγματοποιηθεί από την αρμόδια ΔΑΟΚ που ανήκει το προς φύτευση τεμάχιο.