Άδειες φύτευσης αμπελώνων: Οι κερδισμένες και χαμένες Περιφέρειες

Κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε. έχει τη δυνατότητα να χορηγεί ετησίως νέες  Άδειες Φύτευσης αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες σε έκταση που ισοδυναμεί με το 1% της ήδη φυτεμένης έκτασης στην επικράτειά του.

Κάθε κράτος μπορεί να αποφασίσει εαν η χορήγηση των Αδειών Φύτευσης θα πραγματοποιηθεί με βάση τη φυτεμένη έκταση σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Η χώρα μας την τριετία 2016 – 2018 επέλεξε να χορηγεί τις Άδειες Φύτευσης σε εθνικό επίπεδο, γεγονός που σημαίνει ότι οι αιτούντες βαθμολογούνται και κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας σε ολόκληρη την Ελλάδα ανεξάρτητα από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία ανήκει η αμπελουργική τους εκμετάλλευση.

Η επιλογή αυτή επηρέασε άλλες Περιφέρειες θετικά και άλλες αρνητικά.

Οι κερδισμένες και οι χαμένες Περιφέρειες

Η επεξεργασία των χορηγηθεισών Αδειών Φύτευσης ανά Περιφέρεια στην οποία προέβη η ΚΕΟΣΟΕ για την τριετία 2016-2018, καταδεικνύει ότι πέντε Περιφέρειες έλαβαν πολύ περισσότερα στρέμματα, με βάση την κατανομή σε επίπεδο χώρας, σε σύγκριση με αυτά που θα ελάμβαναν εάν ίσχυε η βάση κατανομής σε επίπεδο Περιφέρειας.

Οι «κερδισμένες» Περιφέρειες στις οποίες χορηγήθηκαν περισσότερα στρέμματα με το Εθνικό επίπεδο κατανομής είναι οι εξής:

Στις υπόλοιπες Περιφέρειες χορηγήθηκαν λιγότερα στρέμματα σε σχέση με το τι θα τους αναλογούσε εαν εφαρμόζονταν το περιφερειακό μοντέλο. Οι «χαμένες» Περιφέρειες είναι:

Για την κατανομή των Αδειών Φύτευσης το 2019, υιοθετήθηκε ως επίπεδο κατανομής, η ομαδοποίηση των Περιφερειών σε τρεις ζώνες οι οποίες θα λαμβάνουν κατ’ έτος σε στρέμματα το ισοδύναμο του 1% του αθροίσματος των επιφανειών με αμπέλια των περιφερειών της ζώνης ως εξής:

1η Ζώνη: Ήπειρος, Β. και Ν. Αιγαίο, Ιόνια Νησιά και Κρήτη, 1800 στρέμματα

2η Ζώνη: Κ. Δ. Μακεδονία, Αν. Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλία και Δ. Ελλάδα, 2200 στρέμματα

3η Ζώνη: Αττική, Στ. Ελλάδα και  Πελοπόννησος, 2300 στρέμματα