Άδειες Φύτευσης: Διαφορετικό τρόπο κατανομής προτείνει η ΚΕΟΣΟΕ

Στην ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων για τις Άδειες Φύτευσης που χορηγήθηκαν το 2019, προέβη η ΚΕΟΣΟΕ με βάση τα στοιχεία του τμήματος Αμπέλου, Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών του ΥΠΑΑΤ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας το 2019 υπεβλήθησαν αιτήματα για 19.816 στρέμματα. Από αυτά ήταν επιλέξιμα 17.263 στρέμματα και τελικά χορηγήθηκαν βάσει του ποσοστού 1% περίπου 6.200 στρέμματα.

Σύμφωνα με την ΚΕΟΣΟΕ, η επεξεργασία των στοιχείων κατέδειξε την ανάγκη εκ νέου τροποποίησης των σημερινών κριτηρίων κατανομής.

Η κατανομή των αδειών φύτευσης με τα σημερινά δεδομένα γίνεται με βάση τις παρακάτω τρεις περιφέρειες:

  • Περιφέρεια Α: Αν. Μακεδονία-Θράκη, Κ. Μακεδονία, Δ. Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα
  • Περιφέρεια Β: Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ν. Αιγαίο και Κρήτη
  • Περιφέρεια Γ: Στ. Ελλάδα, Πελοπόννησο και Αττική

Στην κάθε ομάδα περιφερειών χορηγούνται συνολικά έκταση ισοδύναμη με το 1% της συνολικής έκτασης με φυτεμένους αμπελώνες των επιμέρους περιφερειών, με αποτέλεσμα εντός της Ομάδας των Περιφερειών να υπάρξουν Περιφέρειες που ευνοούνται και αντίστοιχα άλλες που αδικούνται.

Ευνοημένες Περιφέρειες σε σχέση με το 1%:

Περιφέρειες στις οποίες χορηγήθηκαν λιγότερα στρέμματα σε σχέση με το 1%:

Όπως φαίνεται από τους πίνακες, μία από τις σημαντικότερες στρεβλώσεις υπάρχει για την Περιφέρεια Δ. Ελλάδος, που θα ελάμβανε επιπλέον 873,7 στρέμματα και η οποία συμμετέχει στην Ομάδα Περιφερειών Α, στην οποία συμμετέχει επίσης η Περιφέρεια της Δ. Μακεδονίας που λαμβάνει 412,6 στρέμματα παραπάνω, πάντα σε σχέση με το 1% των εκτάσεών τους.

Το περιφερειακό μοντέλο

Σύμφωνα με την ΚΕΟΣΟΕ τέτοιου είδους ανισοκατανομές θα αμβλυθούν με την εφαρμογή αμιγώς περιφερειακού μοντέλου, σύμφωνα με το οποίο σε κάθε Περιφέρεια χορηγούνται Άδειες Φύτευσης ίσες σε στρέμματα με το 1% των φυτεμένων με αμπέλια εκτάσεών τους.

Στο Περιφερειακό αυτό μοντέλο όμως υπάρχει κίνδυνος να μην απορροφηθούν από κάποιες Περιφέρειες αριθμός αδειών φύτευσης εάν τα αιτήματα (τα αποδεκτά κυρίως) που θα κατατεθούν είναι σε στρέμματα λιγότερα του 1% της φυτεμένης με αμπέλια έκτασής τους

Πράγματι, συμφωνα με τα στοιχεία της ΚΕΟΣΟΕ, στην χορήγηση Αδειών Φύτευσης του 2019, τα αποδεκτά αιτήματα ήταν λιγότερα σε στρέμματα από το ισοδύναμο σε στρέμματα του 1% για τις Περιφέρειες: Ιονίων Νήσων (121,1 – 274,8), του Β. Αιγαίου (149,9 – 280,5), του Ν. Αιγαίου (325,8 – 380,7) και της Αττικής (440,6 – 617,8).

Στην περίπτωση αυτή, η ΚΕΟΣΟΕ προτείνει τα νησιά μαζί με την Κρήτη να αποτελέσουν μία ξεχωριστή Ομάδα Περιφερειών, η Αττική (ενδεχομένως και η Περιφέρεια Ηπείρου) να προσαρτηθεί σε μια γειτνιάζουσα Περιφέρεια και οι υπόλοιπες Περιφέρειες να είναι ανεξάρτητες και να τους χορηγείται το 1% των φυτεμένων με αμπέλια εκτάσεών τους.

Να τονιστεί ότι το ενδιαφέρον για άδειες φύτευσης είναι υψηλό δεδομένου ότι κάθε χρόνο κατατίθενται τριπλάσια αιτήματα για νέες Άδειες Φύτευσης, από αυτά που δικαιούται η χώρα μας. Εκτός των Περιφεριών Αττικής, Β. και Ν. Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, στις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας τα επιλέξιμα αιτήματα είναι πολλαπλάσια των δικαιούμενων από τη χώρα μας Αδειών Φύτευσης.