αφιδες

Αφίδες σε μανταρινιές – πορτοκαλιές: Όχι σε γενικευμένους ψεκασμούς

Στις μανταρινιές και στις πορτοκαλιές τα όρια για την καταπολέμηση των αφίδων είναι όταν στο 5-10% των βλαστών υπάρχουν αποικίες αφίδων.

Ο παραγωγός είναι καλό να εξετάζει τα δέντρα του, παρατηρώντας τον αριθμό των προσβεβλημένων βλαστών μια ή δυο φορές την εβδομάδα, με επισκόπηση στο 10% των δέντρων του οπωρώνα και καταμέτρηση του αριθμού των προσβεβλημένων βλαστών σε 1 m2 κόμης, ελέγχοντας παράλληλα για την ύπαρξη ωφέλιμων (ειδικά των αρπακτικών που ξεχωρίζουν εύκολα).

Η παρουσία ωφέλιμων αρπακτικών είναι επιθυμητή και πρέπει να υπολογίζεται πριν την λήψη οποιασδήποτε απόφασης για εφαρμογή που ενδεχομένως τα βλάψει.

Ενημέρωση των μελισσοκόμων

Εάν τοπικά ξεπεραστούν τα ανωτέρω όρια, μπορεί να σχεδιαστεί αντιμετώπιση του εχθρού με
χημικά μέσα μόνο εφόσον εξασφαλιστεί η προστασία των μελισσών. Για να μην αποβούν οι εφαρμογές σκευασμάτων μελισσοτοξικές, θα πρέπει να προτιμούνται τα ηπιότερα εξειδικευμένα- εκλεκτικά αφιδοκτόνα με την ένδειξη «σχετικά μη μελισσοτοξικό» και να εφαρμόζονται τις απογευματινές ή βραδινές ώρες μετά το πέρας της δραστηριότητας των μελισσών.

Οι μελισσοκόμοι να ειδοποιούνται για την εφαρμογή του ψεκασμού με σκοπό το κλείσιμο των κυψελών για 24 ώρες μετά την εφαρμογή.

Στόχος η νεαρή βλάστηση

Να καταβάλετε κάθε προσπάθεια οι εφαρμογές να γίνουν τοπικά στα νεαρά μόνο δέντρα ή στα επανεμβολιασμένα που συνήθως έχουν το πρόβλημα, στοχεύοντας την νεαρή βλάστηση και να μην γενικευτούν σε ολόκληρο τον οπωρώνα παρά μόνο αν αυτό κριθεί αναγκαίο.