γουρουνι-χοιρος

Αφρικανική πανώλη των χοίρων: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης περιοχές στη Βουγλαρία

Περισσότερες από δέκα περιοχές της Βουλγαρίας έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας του εντοπισμού εστιών αφρικανικής πανώλης των χοίρων.

Στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της νόσου θανατώθηκαν ήδη 17.000 χοίροι σε εκμετάλλευση μεγάλης εμπορικής αξίας στο χωριό Νικόλοβο, στην περιφέρεια του Ρούσε.

Έλεγχοι για την επάρκεια των μέτρων που έχουν ληφθεί από τη Βουλγαρία πραγματοποιούν επιθεωρητές της Ε.Ε.

Η Βουλγαρία ζητά επιπλέον οικονομική βοήθεια από την Ε.Ε. λόγω των τεράστιων απωλειών στο ζωικό κεφάλαιο.