αλογα

Αυτόχθονες φυλές | Δράση 10.1.09: Ηλεκτρονική καταχώρηση σήμανσης ίππων έως 5/2

Έως τις 5 Φεβρουαρίου θα πρέπει οι δικαιούχοι κάτοχοι ιπποειδών της ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» να να καταχωρήσουν τον αριθμό σήμανσης των ίππων τους στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Επίσης, οι δικαιούχοι κάτοχοι ιπποειδών της 2ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09, που δεν είχαν καταχωρήσει τον αριθμό σήμανσης των ίππων τους μπορούν να τον καταχωρήσουν.

Η καταχώρηση θα γίνει στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης υλοποίησης της Δράσης 10.1.09 εδώ.