αλογα

Αυτόχθονες φυλές – Δράση 10.1.09: Καταχωρήσεις αριθμού σήμανσης ίππων

Να ελέγξουν και να καταχωρήσουν τις πιθανές αλλαγές του αριθμού σήμανσης των ίππων τους όσοι είναι ενταγμένοι στη Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» (1η και 2η Πρόσκληση) ειδικά για το έτος 2022, ανακοίνωσε η Διεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του ΥΠΑΑΤ.

Η υποβολή των στοιχείων πρέπει να γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος υλοποίησης της Δράσης εδώ μέχρι την Δευτέρα 7 Αυγούστου 2023.