φωτοβολταικα

Αγροτικές εκμεταλλεύσεις θα θεωρούνται οι ΑΠΕ έως 500 KW

Αγροτική εκμετάλλευση συνιστά πλέον η διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 500 KW σύμφωνα με νέα νομοθετική ρύθμιση που εμπεριέχεται σε τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Το όριο αυτό μέχρι σήμερα ήταν 100 KW.

Η νέα αυτή ρύθμιση παρέχει στους αγρότες τη δυνατότητα να διαχειρίζονται περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με σκοπό τη μείωση του κόστους παραγωγής τους, την αύξηση του εισοδήματός τους και τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητάς τους μέσω της ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας.