γεωργια

Αίτημα επιλεξιμότητας | Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2022: Οι προθεσμίες ελέγχου/ενστάσεων

Έως την 1η Σεπτεμβρίου 2023 θα έχει ολοκληρωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο έλεγχος των αιτημάτων επιλεξιμότητας κατά την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2022, σύμφωνα με τροποποίηση της σχετικής εγκυκλίου.

Σε περίπτωση που είχε υποβληθεί ηλεκτρονική ένσταση επιλεξιμότητας, εξετάστηκε και απορρίφθηκε και ο παραγωγός διαφωνεί και με το απορριπτικό αποτέλεσμα ελέγχου, μπορεί να υποβάλλει έντυπο αίτημα έως και 11/09/2023 στις αρμόδιες ΠΔ και ΠΜ, προσκομίζοντας πρόσθετα δικαιολογητικά που ενισχύουν την ορθότητα του αιτήματός του, ειδικά για τις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φωτοερμηνευτικά η επιλεξιμότητα του αγροτεμαχίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της δήλωσης.

Οι αρμόδιες ΠΔ και ΠΜ εφόσον εξετάσουν τα πρόσθετα στοιχεία δύναται να αλλάξουν το αποτέλεσμα επανελέγχου της επιλεξιμότητας έως και τις 28/09/2023.