επιτροπη-εε-ευρωπη

Αίτημα της Ελλάδας για έκτακτη οικονομική ενίσχυση 26,3 εκατ. €| Ποιους παραγωγούς αφορά

Για τους παραγωγούς οίνου στα νησιά (πλην Κρήτης), τους βιοκαλλιεργητές επιτραπέζιου σταφυλιού και κορινθιακής σταφίδας και τις Οργανώσεις Παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών αιτήθηκε έκτακτη οικονομική ενίσχυση η Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσε πρόταση για την αξιοποίηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 26,3 εκατ. ευρώ, που κατανεμήθηκε στη χώρα μας από το αποθεματικό κρίσης της Κομισιόν.

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2022/467, δίνει τη δυνατότητα έκτακτης ενίσχυσης προς τα Κράτη-Μέλη, ώστε να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της Ουκρανικής κρίσης και συγκεκριμένα να διασφαλίσουν τη συνέχιση της παραγωγής στον αγροτικό τομέα.

Η πρόταση είναι σύμφωνη με τις κατευθύνσεις που επιβάλλονται από το πλαίσιο του Κανονισμού και αφορά: α) Τις Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.) του τομέα των οπωροκηπευτικών που υλοποιούν εντός του έτους 2022 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.), β) τους παραγωγούς οίνου στα νησιά (πλην Κρήτης), γ) τους βιοκαλλιεργητές επιτραπέζιου σταφυλιού και κορινθιακής σταφίδας.

Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας η υποβολή πρότασης έκτακτης ενίσχυσης της κτηνοτροφίας, μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).