Αιτήσεις για επιστροφή ποσών σε παραγωγούς ζάχαρης και ισογλυκόζης

Έως τις 18 Ιουνίου 2020 θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι παραγωγοί ζάχαρης και ισογλυκόζης για την χορήγηση των παρακρατηθέντων από το κράτος μέλος εξόδων είσπραξης, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται στην Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς – Τμήμα Λειτουργίας Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων.

Η ενίσχυση αφορά σε παραγωγούς ζάχαρης και ισογλυκόζης  και όχι σε καλλιεργητές ζαχαρότευτλων.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. του ΟΠΕΚΕΠΕ: 2108802626 και 2108802416