γεωπονικο-πανε

Αμειβόμενη θέση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών

Το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών προκηρύσει μία αμειβόμενη θέση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Εργαστήριο με αντικείμενο σχετικό με την βιολογική αζωτοδέσμευση σε καλλιέργεια νωπού φασολιού.

Η ανακοίνωση αφορά απόφοιτους του ΓΠΑ ή άλλων γεωπονικών Τμημάτων ΑΕΙ.

Το παραπάνω ερευνητικό αντικείμενο εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON2020 με τίτλο: TRUE: Transition paths to sustainable legume based systems in Europe. H αμοιβή ανέρχεται σε 700 € το μήνα για συνολική διάρκεια 3 ετών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το παραπάνω ερευνητικό πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον Διευθυντή του εργαστηρίου Καθηγητή Δημήτριο Σάββα στο τηλ: 2105294510 ή στο email: dsavvas@aua.gr

γεωπονικο-πανε

Αμειβόμενη θέση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών

Το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών προκηρύσει μία αμειβόμενη θέση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Εργαστήριο με αντικείμενο σχετικό με την βιολογική αζωτοδέσμευση σε καλλιέργεια νωπού φασολιού.

Η ανακοίνωση αφορά απόφοιτους του ΓΠΑ ή άλλων γεωπονικών Τμημάτων ΑΕΙ.

Το παραπάνω ερευνητικό αντικείμενο εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON2020 με τίτλο: TRUE: Transition paths to sustainable legume based systems in Europe. H αμοιβή ανέρχεται σε 700 € το μήνα για συνολική διάρκεια 3 ετών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το παραπάνω ερευνητικό πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον Διευθυντή του εργαστηρίου Καθηγητή Δημήτριο Σάββα στο τηλ: 2105294510 ή στο email: dsavvas@aua.gr