οπεκεπε

Άμεσες ενισχύσεις: Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές μετά από μεγάλη καθυστέρηση

Ολοκληρώνονται σήμερα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι πιστώσεις σε 121.000 δικαιούχους ενισχύσεων καθεστώτων της ενιαίας ενίσχυσης συνολικού ύψους 77.645.416 ευρώ.

Με τις πληρωμές αυτές και μετά από μεγάλη καθυστέρηση ολοκληρώνεται η χορήγηση του μεγαλύτερου ποσοστού των πληρωμών για τις άμεσες ενισχύσεις στη χώρα μας, κατά το πρώτο έτος εφαρμογής της Νέας ΚΑΠ 2015-2020.

Αναλυτικά οι τελευταίες πληρωμές:

  • των συνδεδεμένων ενισχύσεων στους κτηνοτρόφους, δηλαδή  βόειου κρέατος, του  πρόβειου και αίγειου κρέατος σε ορεινές και πεδινές περιοχές, και της ενίσχυσης των ειδικών δικαιωμάτων,  συνολικού ύψους περίπου 47 εκ. ευρώ και
  • σε συμπληρωματικά ποσά που προέκυψαν μετά τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων, για γεωργούς που δεν είχαν πληρωθεί ή που είχαν υποβάλει ενστάσεις και δικαιώθηκαν, για τα καθεστώτα:

– βασικής ενίσχυσης, 11 εκ. ευρώ

– πράσινης ενίσχυσης, 11,5 εκ. ευρώ

– γεωργούς νεαρής ηλικίας, 500 χιλ. ευρώ

– συνδεδεμένης ενίσχυσης σπόρων σποράς, 1,9 εκ. ευρώ

  • συμπληρωματικές πληρωμές για τα συνδεδεμένα καθεστώτα ενίσχυσης έτους 2015, ύψους 198 χιλ. ευρώ και για την ειδική ενίσχυση βάμβακος, ύψους 3,8 εκ. ευρώ, καθώς και τη διεπαγγελματική ενίσχυση βάμβακος, ύψους 485 χιλ. ευρώ.
  • Εκκρεμότητες πληρωμής ενισχύσεων στα Μικρά Νησιά Αιγαίου έτους 2015 ύψους 403 χιλ. ευρώ.