Χρήμα

Άμεσες ενισχύσεις: Πράσινο φως της Ε.Ε. για αύξηση των προκαταβολών

Μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιτρέψει την αύξηση του ποσού της προκαταβολής για τις ενισχύσεις στους αγρότες σε 10 κράτη μέλη (Βέλγιο, Τσεχία, Ισπανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία και Φινλανδία) έρχεται με δεύτερη απόφαση να προσθέσει ακόμα πέντε κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, στα οποία δίνεται το πράσινο φως να αυξήσουν τις προκαταβολές των ενισχύσεων.

Τα πέντε επιπλέον κράτη μέλη (Ρουμανία, Κροατία, Ιρλανδία, Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο) είχαν υποβάλει τα αιτήματά τους για έγκριση σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Η απόφαση για την αύξηση του ύψους των προκαταβολών που παρέχουν τα κράτη μέλη στους γεωργούς σύμφωνα με τους κανόνες της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (άμεσες ενισχύσεις, πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης), έχει στόχο την ανακούφιση των αγροτών από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που αντιμετώπισαν τη φετινή περίοδο με αποτέλεσμα να επηρεάσουν το γεωργικό εισόδημα.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε. τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να καταβάλλουν προκαταβολές για τις πληρωμές των ενισχύσεων από τις 16 Οκτωβρίου κάθε έτους, μέχρι το 50% του συνολικού ποσού για τις άμεσες ενισχύσεις και το 75% για τις πληρωμές αγροτικής ανάπτυξης. Με την απόφαση της Επιτροπής επιτρέπεται πλέον στα κράτη μέλη να αυξήσουν το ανώτατο ποσό της προκαταβολής σε 70% για τις άμεσες πληρωμές και 85% για τις πληρωμές αγροτικής ανάπτυξης.

Εναπόκειται πλέον στις επιλέξιμες χώρες να αποφασίσουν αν θα επωφεληθούν ή όχι από την εν λόγω χαλάρωση των κανόνων σχετικά με τις προκαταβολές.