Άμεσες ενισχύσεις: Στους λογαριασμούς των δικαιούχων το 70% της βασικής – Ποιοι παραγωγοί δεν έλαβαν ενισχύσεις

Ξεκίνησε από χθες το απόγευμα η πίστωση στους λογαριασμούς των αγροτών (537.406 δικαιούχοι) του 70% της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης έτους 2017, ύψους 701.915.912,39 ευρώ.

Συνολικά οι άμεσες ενισχύσεις για το έτος 2017 ανέρχονται σε 1.915.732.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα:

 • 1.129.245.000 ευρώ προορίζονται για τη βασική ενίσχυση,
 • 562.899.000 ευρώ για το πρασίνισμα,
 • 37.527.000 ευρώ για τους νέους σε ηλικία αγρότες (κάτω των 40 ετών) και
 • 186.061.000 ευρώ για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις.

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης υπέβαλλαν  656.031 παραγωγοί, εκ των οποίων δικαιούχοι βασικής ενίσχυσης είναι 593.089.

Ποιοι παραγωγοί δεν έλαβαν ενισχύσεις

Κατά τον διασταυρωτικό έλεγχο που πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τη χορήγηση της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης έτους 2017, εντοπίστηκαν οι παρακάτω περιπτώσεις στις οποίες δεν θα καταβληθούν :

 • Γεωργούς (51.459) με δικαιούμενο ποσό βασικής ενίσχυσης μικρότερο των 250 ευρώ. Εφόσον μετά τον υπολογισμό των επόμενων πληρωμών, το συνολικό ποσό τους είναι μεγαλύτερο των 250 ευρώ, θα πληρωθούν στην εκκαθάριση.
 • Γεωργούς (56) που δεν πληρούν το κριτήριο του ενεργού γεωργού.
 • Γεωργούς (2.016) για τους οποίους εκκρεμεί το αποτέλεσμα ελέγχου του κριτηρίου του ενεργού γεωργού.
 • Γεωργούς (126) που τα προσωπικά τους στοιχεία, όπως δηλώθηκαν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2017, δεν ταυτοποιήθηκαν με τα στοιχεία από την AAΔΕ του Υπουργείου Οικονομικών.
 • Γεωργούς (542) για τους οποίους εκκρεμεί η ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων από κληρονομιά. Ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων ανήλθε στις 64.370.
 • Γεωργούς (1.815) για τους οποίους εκκρεμεί η ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων δεδομένου ότι έχουν ζητηθεί συμπληρωματικά δικαιολογητικά τα οποία δεν έχουν ακόμα προσκομισθεί από τους παραγωγούς.
 • Γεωργούς (606) που δεν ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που δήλωσαν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης με το τραπεζικό ίδρυμα.
 • Γεωργούς (685) που κρίθηκαν μη δικαιούχοι μετά από ελέγχους που διενήργησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, λόγω μεγάλης απόκλισης μεταξύ δηλωθέντων και προσδιορισθέντων στοιχείων.

Οι πληρωμές που έρχονται

Μέχρι τέλη Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθούν:

 • η καταβολή του υπολοίπου της βασικής ενίσχυσης, του πρασινίσματος και της ενίσχυσης για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας,
 • η καταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης έτους 2017.

Συνεχίζονται οι πληρωμές των αγροπεριβαλλοντικών δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία, Σπάνιες Φυλές, Μείωση Νιτρορύπανσης κλπ, καθώς επίσης των ιδιωτικών επενδύσεων (σχέδια βελτίωσης, μεταποίηση κα), του LEADER και των δημοσίων έργων.

Ενημέρωση για τα ποσά των ενισχύσεων που λαμβάνει ο κάθε δικαιούχος – με χρήση των κωδικών πρόσβασης στο taxisnet – παρέχεται εδώ.