πλημμυρα

Άμεση καταγραφή των ζημιών και αποζημιώσεις σε παραγωγούς του Έβρου και της Ροδόπης

Εντός της εβδομάδος θα υποβληθεί στις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η έκθεση του ΕΛΓΑ για τις ζημιές από τις πλημμύρες σε Έβρο και Ροδόπη.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες προχωρούν άμεσα στην οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και στον προσδιορισμό και την καταγραφή των πληττομένων καλλιεργειών, υφιστάμενων υποδομών και αποθηκευμένων προϊόντων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου οι αποζημιώσεις για τις ζημιές στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο θα πραγματοποιηθούν το συντομότερο από τον ΕΛΓΑ ενώ όσον αφορά τις περιπτώσεις ζημιών σε αποθηκευμένα προϊόντα και εγκαταστάσεις υποδομών αυτές θα αποζημιωθούν μέσω των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων