αμπελοφυλλα

Αμπέλι: Οι βροχοπτώσεις δεν προκάλεσαν σοβαρές προσβολές από περονόσπορο/βοτρύτη – Προσοχή στο ωίδιο

Η επίδραση των ασυνήθιστων για την εποχή βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη είναι ευεργετική σε όλες τις καλλιέργειες  και δεν αναμένονται σοβαρά προβλήματα φυτοπροστασίας στην πλειονότητα των αμπελιών, σύμφωνα με το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων του ΥΠΑΑΤ.

Τα βλαστικά στάδια της καλλιέργειας και η εξέλιξη του παθογόνου δεν ευνοούν δυναμικές προσβολές από περονόσπορο.

Για τους ίδιους λόγους η πίεση προσβολής από βοτρύτη είναι χαμηλή, με εξαίρεση σταφύλια χαλαζόπληκτα ή πρώιμης συγκομιδής που βρίσκονται στο γυάλισμα και μετά.

Αντίθετα, το ωίδιο (χολέρα) ευνοείται την περίοδο αυτή λόγω αυξημένου μολύσματος και αυξημένης σχετικής υγρασίας.

Τα Δελτία για το αμπέλι εκδίδονται με δεδομένα που προέρχονται από συγκεκριμένο δίκτυο βιολογικών, φαινολογικών και μετεωρολογικών παρατηρήσεων σε τρεις αντιπροσωπευτικές ζώνες πρωιμότητας: πρώιμη (παραλιακή), μεσοπρώιμη (ενδοχώρα) και όψιμη (ορεινή). Αν και περιγράφουν με μεγάλη ακρίβεια την γενική τάση που επικρατεί ως προς την εξέλιξη των φυτοπαρασίτων, στις τελικές αποφάσεις φυτοπροστασίας που λαμβάνετε, στηριζόμενοι στις συστάσεις των Δελτίων και σε συνεργασία με τον τοπικό γεωργικό σας σύμβουλο, οφείλετε να ενσωματώνετε τις παρατηρήσεις σας και να συνεκτιμάτε τις τοπικές ιδιαιτερότητες του αμπελώνα (ανάγλυφο, μικροκλίμα, έκθεση, ιστορικό κ.ά).