Αμπελοκαλλιέγεια Κρήτης: Αυξημένες προσβολές από εχθρούς και ασθένειες το 2017

Το έτος 2017 ηταν μια δύσκολη καλλιεργητική περίοδος από άποψη φυτοπροστασίας για την αμπελοκαλλιέγεια της Κρήτης, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου.

Η πίεση των προσβολών ήταν ιδιαίτερα αυξημένη στην πλειονότητα των αμπελιών, τόσο από τον περονόσπορο όσο και από την ευδεμίδα. Οι αμπελουργοί χρειάστηκε να καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για να περιορίσουν τις ζημιές και να διατηρήσουν την ποιότητα των σταφυλιών ενώ ο αριθμός των επεμβάσεων επιβάρυνε σημαντικά το κόστος παραγωγής.

Αναλυτικά:

ΕΧΘΡΟΙ

Ευδεμίδα

Ήταν χρονιά με σοβαρά προβλήματα και δύσκολη αντιμετώπιση. Η πληθυσμιακή έκρηξη σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες και τη φαινολογία της βλάστησης ευνόησαν τη ζημιογόνο δράση του εντόμου, κυρίως στα αμπέλια που παραμελήθηκαν οι καλλιεργητικές πρακτικές. Υψηλοί πληθυσμοί και αυξημένη δραστηριότητα (ωοτοκίες, προσβολές) καταγράφηκαν κυρίως στη 2η αλλά και στην 3η πτήση του εντόμου.

Τζιτζικάκι

Στις αρχές Μαΐου καταγράφηκαν οι πρώτες μετακινήσεις στα αμπέλια και από τα μέσα του ίδιου μήνα σημαντικά αυξημένοι πληθυσμοί. Η δράση του ευνοήθηκε από τη ζωηρή βλάστηση. Η χημική καταπολέμηση γίνεται συνεχώς δυσκολότερη.

Ψευδόκοκκος

Αρχές Μαΐου διαπιστώθηκαν οι πρώτες μετακινήσεις στη βλάστηση. Αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά.

Θρίπες

Περιορισμένα συμπτώματα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Μύγα Μεσογείου

Τοπικές εμφανίσεις σε όψιμα επιτραπέζια σταφύλια.

Ακάρεα

Αυξημένη δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια.

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Ασθένειες του ξύλου (φόμοψη, ίσκα, ευτυπίωση)

Οι βροχοπτώσεις στα τέλη Μαρτίου βρήκαν πολλά αμπέλια σε ευαίσθητα στάδια και ευνόησαν τη φόμοψη. Προοδευτικά αυξητική η παρουσία του συμπλόκου της ίσκας.

Περονόσπορος

Ευνοήθηκε από τις καιρικές συνθήκες και έδωσε κατά θέσεις σοβαρές προσβολές (κυρίως στο φύλλωμα και λιγότερο στα σταφύλια). Οι έγκαιρες επεμβάσεις των αμπελουργών απέτρεψαν γενικευμένες και σοβαρότερες εισβολές. Οι βροχές στα τέλη Μαρτίου εγκατέστησαν την ασθένεια, οι δροσιές του Απριλίου και οι βροχές στις 21-22 του ίδιου μήνα την θεμελίωσαν, ενώ οι διαδοχικές βροχές του Μαΐου ευνόησαν την ταχύτατη εξάπλωσή της. Επισημαίνεται ότι οι πρώτες προσβολές παρατηρήθηκαν πολύ νωρίς (8 Μαρτίου) σε εγκαταλελειμμένα αμπέλια της παραλιακής ζώνης και ενώ τα καλλιεργούμενα ήταν ακόμη σε βλαστικά στάδια μη επιδεκτικά μόλυνσης.

Ωίδιο

Είχε φυσιολογική εξέλιξη με τη συνήθη περίοδο έξαρσης, τους μήνες Μάιο και Ιούνιο (στάδια άνθησης – καρπόδεσης – ανάπτυξης ρογών). Στο 2ο δεκαήμερο του Απριλίου παρατηρήθηκαν οι πρωτογενείς μολύνσεις με τα πρώτα συμπτώματα (βλαστοί – σημαίες) και μέχρι τις αρχές Μαΐου οι δευτερογενείς σε όλες τις ζώνες καλλιέργειας.

Όξινη σήψη – Βοτρύτης

Οι προσβολές από την ευδεμίδα δημιούργησαν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξή τους. Οι ξηροθερμικές συνθήκες που επικράτησαν κατά την ωρίμανση απέτρεψαν τις ανεξέλεγκτες ζημιές στα σταφύλια.