Αναδιάρθρωση – Μετατροπή αμπελώνων: Υποβολή αιτήσεων έως 15 Ιουνίου

Ψηφιακά θα γίνεται από φέτος η υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 15 Ιουνίου 2022. Για την υποβολή της αίτησης εδώ.

Η απόφαση εφαρμόζεται αποκλειστικά για την αμπελοοινική περίοδο 2022-2023 και αφορά αμπελοτεμάχια φυτεμένα με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, τα οποία είναι καταχωρημένα στο Αμπελουργικό Μητρώο και για τα οποία έχουν υποβληθεί ορθά οι δηλώσεις συγκομιδής των δύο τελευταίων ετών που προηγούνται της αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα.

Τα μέτρα που αφορά η αίτηση είναι:

  • η εκρίζωση – αναφύτευση,
  • η φύτευση αμπελώνων,
  • ο επανεμβολιασμός (για την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων) και
  • η βελτίωση ορισμένων τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων (υποστύλωση ή κατασκευή αναβαθμίδων).

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η οικονομική ενίσχυση για την εφαρμογή συνολικά των μέτρων εκρίζωσης – αναφύτευσης, φύτευσης αμπελώνων και βελτίωσης ορισμένων  τεχνικών διαχείρισης  ανέρχεται σε 1.845 €, σε ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών. Στην ενίσχυση περιλαμβάνεται και η αντιστάθμιση για την απώλεια εισοδήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτημα υποστήριξης:

  • Τηλεφωνικά στους αριθμούς 1540, από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-17:00 και στο 210 2124000
  • Μέσω αποστολής μηνύματος στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@minagric.gr.
  • Μέσω της  Υπηρεσίας Ψηφιακών Αιτημάτων.