ελαιολαδο

Ανακάμπτει η παραγωγή ελαιολάδου στη Γαλλία – Αύξηση μεγαλύτερη του 60%

Μετά από μία χρονιά με ιδιαίτερες δυσκολίες λόγω της εκτεταμένης ξηρασίας, η γαλλική παραγωγή ελαιολάδου φαίνεται να επανακάμπτει και να προσεγγίζει τα επίπεδα των προηγούμενων ετών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου, η γαλλική παραγωγή ελαιολάδου πρόκειται να φθάσει τις 4,5 χιλ. τόνους κατά τη χρονιά 2017/2018, σημαντικά αυξημένη σε σχέση με την
προηγούμενη σοδειά του 2016/2017 οπότε είχε διαμορφωθεί σε μόλις 2,8 χιλ. τόνους.

Πρόκειται δηλαδή για μία αύξηση της τάξης του 60,7% έπειτα από την πτώση 48% που είχε σημειωθεί στην παραγωγή μεταξύ 2015/2016 και 2016/2017.

Οι επιδόσεις αυτές κατατάσσουν τη Γαλλία στην 7η θέση μεταξύ των χωρών-παραγωγών ελαιολάδου για τη χρονιά 2017/2018.

Στο Διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου κατά το διάστημα 2011-2018, καθώς και η παραγωγή των βασικότερων χωρών παραγωγών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γαλλικής Διεπαγγελματικής Ένωσης Ελαιοπαραγωγών, στη Γαλλία υπάρχουν περίπου 40.000 παραγωγοί ελαιολάδου, το 75% των οποίων είναι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις όπου η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί τη δευτερεύουσα καλλιέργεια.

Πηγή: Έκθεση του Γραφείου Ο.Ε.Υ. της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι