βοσκοτοποι-δασος

Ανακατανομή βοσκοτόπων: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτημάτων

Παρατείνεται έως και τις 31 Ιανουαρίου 2019 η προθεσμία για την υποβολή αιτημάτων χωροταξικής ανακατανομής των βοσκοτόπων.

Η προθεσμία αφορά στους κτηνοτρόφους που επιθυμούν να αλλάξουν την κατανομή του 2018.

Οι κτηνοτρόφοι μπορούν να προσέρχονται στις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) του νομού όπου βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσής τους, προκειμένου να λάβουν γνώση για την ισχύουσα κατανομή και να καταθέσουν τυχόν αιτήματα ανακατανομής.

Αιτήματα που θα κατατεθούν μετά τις 31 Ιανουαρίου 2019 θα εξεταστούν κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος αιτήσεων.