αγροτης

Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων: Παράταση μέχρι τις 25 Ιουνίου

Την παράταση της περιόδου υποβολής των αιτήσεων στήριξης στο υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις έως τις 25 Ιουνίου 2019 και ώρα 13:00.

Επίσης, από τις 26 Ιουνίου 2019 έως και τις 15 Ιουλίου 2019, θα πρέπει να υποβληθεί ο φυσικός φάκελος υποψηφιότητας εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Οι γεωπόνοι της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ είναι δίπλα σου για να σε κατευθύνουν υπεύθυνα στην κατάρτιση ενός βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου και στη σωστή και έγκαιρη υποβολή της αίτησής σου.