γεωργια

Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων – Υπομέτρο 6.3: Η Περιφέρεια με τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση

Συνολικά 70 εκατ. € θα κατανεμηθούν στους επαγγελματίες αγρότες που θα καταφέρουν να ενταχθούν στο υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Το μεγαλύτερο ποσό 10,8 εκατ. € θα κατανεμηθεί στους επαγγελματίες αγρότες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ακολουθούν οι Περιφέρειες Πελοποννήσου με 7,8 εκατ. € και Θεσσαλίας με 7,3 εκατ. €.

Οι δικαιούχοι αγρότες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος θα λάβουν συνολικά το ποσό των 6,8 εκατ. € ενώ αυτοί των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης το ποσό των 6,5 εκατ. €.

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα δοθούν 6,3 εκατ. €.

Ακολουθεί η κατανομή των ποσών για τις υπόλοιπες Περιφέρειες:

  • Δυτικής Μακεδονίας: 4,3 εκατ. €
  • Ηπείρου: 4 εκατ. €
  • Βορείου Αιγαίου: 2,8 εκατ. €
  • Αττικής: 2,5 εκατ. €
  • Νοτίου Αιγαίου: 2,3 εκατ. €
  • Ιονίων Νήσων: 2,3 εκατ. €

Δείτε περισσότερα για το υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» εδώ.