αττικη

Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων: Σε ποιες περιοχές της Περιφέρειας Αττικής θα εφαρμοστεί το υπομέτρο 6.3

Το υπομέτρο 6.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 – η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει αύριο 22 Μαρτίου 2019 – εφαρμόζεται σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες ολόκληρης της χώρας με πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους.

Οι 30 περιοχές της Περιφέρειας Αττικής

Στην Περιφέρεια Αττικής το υπομέτρο 6.3 εφαρμόζεται στους Δήμους Νήσων καθώς και σε Δήμους και Κοινότητες με αγροτική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την Απόφαση Πρόσκλησης οι περιοχές εφαρμογής του υπομέτρου 6.3 στην Περιφέρεια Αττικής είναι: