γεωργια-πατατα

Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων – Υπομέτρο 6.3: Σε νέα ημερομηνία η έναρξη των αιτήσεων

Από τις 22 Μαρτίου 2019 θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων», μετά τη μεταβολή της περιόδου υποβολής που αποφάσισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Υπενθυμίζεται ότι η έναρξη των αιτήσεων με βάση την Πρόσκληση είχε καθοριστεί για τις 4 Μαρτίου 2019.

Η νέα ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 4η Ιουνίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι είναι σημαντικό να γνωρίζουν ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και την τελευταία ημέρα της υποβολής αιτήσεων στήριξης.

Οι αιτήσεις στήριξης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του  Πληροφοριακού Συστήματος  Κρατικών  Ενισχύσεων εδώ.

Σε επόμενα άρθρα και στην Κατηγορία «Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις» θα παρουσιαστούν όλες οι πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε πριν υποβάλετε την αίτησή σας.