Φακελοι

Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων – Υπομέτρο 6.3: Ξεκινάει η αξιολόγηση των αιτήσεων

Εγκρίθηκε με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής  Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Οδηγός Διοικητικού ελέγχου για την αξιολόγηση των προτάσεων στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων ξεκίνησε σήμερα και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2019.

Οι αξιολογητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον δεύτερο διοικητικό έλεγχο το αργότερο μέχρι 4 Νοεμβρίου 2019.

Το συγκεκριμένο μέτρο (Υπομέτρο 6.3 του ΠΑΑ 2014 – 2020) προβλέπει ποσό στήριξης 14.000 ευρώ για κάθε μικροκαλλιεργητή, το οποίο μάλιστα δεν συνδέεται με την υλοποίηση δαπανών ενώ για τη χρηματοδότησή του θα διατεθεί συνολικό ποσόν ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ που επαρκούν για τη στήριξη 5.000 δικαιούχων οι οποίοι διαθέτουν μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Επιλέξιμοι είναι οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες γεωργοί (όχι νεοεισερχόμενοι), που δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους και έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ για το έτος 2018, ενώ το εισόδημά τους από τη γεωργική εκμετάλλευσή τους δεν πρέπει να ξεπερνά τα 8.000 ευρώ.

Ο έλεγχος των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 4 Νοεμβρίου με στόχο η πληρωμή της πρώτης δόσης του ποσού (70% του συνολικού) να πραγματοποιηθεί εντός του 2019.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ.