ελγα

Ανάρτηση αναμορφωμένου πίνακα κατάταξης εποχικού προσωπικού ΠΕ Γεωπόνων

Τον αναμορφωμένο πίνακα κατάταξης υποψηφίων τoυ κλάδου ΠΕ Γεωπόνων της  υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ1/2019 με αριθ. πρωτ. 5851/14-05-2019 ανακοίνωσης για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού, ανήρτησε ο ΕΛΓΑ.

Δείτε τον αναμορφωμένο πίνακα εδώ.