γεωργια

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ | Υποβολή ενστάσεων έως 8 Ιανουαρίου

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα των ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ που πραγματοποιήθηκαν μέσω τηλεπισκόπησης στα πλαίσια της Βασικής Ενίσχυσης και Πράσινης Ενίσχυσης για τους γεωργούς που εμπίπτουν σε δείγμα ελέγχου.

Οι παραγωγοί που ανήκουν στο δείγμα ελέγχου μπορούν να έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη»

Η ειδική εφαρμογή υποβολής ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων ελέγχων μέσω τηλεπισκόπησης στα πλαίσια της Πράσινης Ενίσχυσης, θα λειτουργήσει έως 08/01/2021, με σκοπό να δοθεί στους ενδιαφερόμενους η ευκαιρία για περαιτέρω εξέταση των περιπτώσεων μείωσης λόγω ελέγχου.

Η εν λόγω εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμη στα κατά τόπους ΚΥΔ (Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων), όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα ένστασης. Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι που έχουν υποβάλλει την ΕΑΕ 2020 online, μπορούν να υποβάλουν ένσταση με τους κωδικούς του προσωπικού τους λογαριασμού εισερχόμενοι εδώ στον κατάλογο επιλογής (menu) «ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ».