γεωργια εδαφος

Ανάθεση εργασιών αγρού από τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»

Ο ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ».-Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση εργασιών (αρδεύσεις, μεταφορές σανού μηδικής & άχυρου, βοτάνισμα, σκαλίσματα, λιπάνσεις κλπ) των καλλιεργειών του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών σε ανάδοχο, με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών μέχρι του ποσού των 11.700,00 € πλέον ΦΠΑ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 22-5-2015 ημέρα Παρασκευή στις 11:00 π.μ., στα γραφεία του Ινστιτούτου στην Παραλίμνη Γιαννιτσών. Μέχρι την ώρα εκείνη θα γίνονται δεκτές οι γραπτές προσφορές.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.: 23820-31700.