ελγο-δημητρα

Ανάθεση έργου σε επιστήμονα με εμπειρία στην Τεχνολογία Τροφίμων

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» – Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων ενδιαφέρεται να αναθέσει σε έναν επιστήμονα (με πτυχίο Χημικού ή Χημ. Μηχανικού, Βιολόγου, Γεωπόνου ή συναφούς ειδικότητας) με εμπειρία στην Τεχνολογία Τροφίμων και ειδικότερα σε χημικές αναλύσεις, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδας – Κίνας 2012-14 με τίτλο «Βιολογικά ενεργά αιθέρια έλαια & άλλες ευεργετικές για την υγεία ουσίες από Ελληνικά & Κινεζικά ενδημικά φυτά» το οποίο χρηματοδοτείται από την ΓΓΕΤ για επεξεργασία δειγμάτων: χημικές αναλύσεις – παρουσίαση αποτελεσμάτων.

Απαραίτητα προσόντα

  • πτυχίο Χημικού ή Χημ. Μηχανικού, Βιολόγου, Γεωπόνου ή αντίστοιχων σχολών ΑΕΙ ή αλλοδαπής
  • πολύ καλή γνώση Αγγλικών, υπολογιστή (προγρ. EXCELL, POWER POINT) και στατιστικής ανάλυσης.
  • εμπειρία απασχόλησης σε ερευνητικά προγράμματα και ειδικότερα εμπειρία σε χημικές αναλύσεις φαινολικών ουσιών και ιδιαίτερα φλαβονοειδών από φυτά με χρήση, υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης συζευγμένης με συστοιχία φωτοδιόδων (HPLC-DAD) και φασματόμετρο μάζας (LC-MS/MS). Η εμπειρία πρέπει να τεκμηριώνεται με βεβαίωση συμμετοχής-εργασίας σε ερευνητικά προγράμματα.

Η διάρκεια του έργου θα είναι μέχρι 8 μήνες και για ποσό μέχρι 5.000 €.

Οι οικονομικές προσφορές, το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με νομίμως επικυρωμένα σχετικά δικαιολογητικά, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας θα γίνονται δεκτά μέχρι 7-10-2014 στα γραφεία του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων (Σοφοκλή Βενιζέλου 1, Λυκόβρυση), είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και 7-10-2014).

Οι υποψήφιοι να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη.