διδασκαλια

Αναζήτηση Εθελοντών – Γεωπόνων για το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας του Ο.ΚΑ.ΝΑ.

Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προχώρησε για πρώτη φορά στην ίδρυση δύο τμημάτων Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας αποκλειστικά για τα μέλη των Θεραπευτικών Μονάδων Υποκατάστασης του. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι να δώσει την ευκαιρία σε άτομα χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους, να αναπτύξουν τις μαθησιακές και κοινωνικές τους δεξιότητες και τελικά να αποκτήσουν ένα τίτλο σπουδών που μπορεί να τους κινητοποιήσει ακόμη περισσότερο.

Ο εθελοντής γεωπόνος που θα ενδιαφερθεί για αυτή την δράση, θα ασχοληθεί με την κάλυψη του γραμματισμού του Φυσικού Περιβάλλοντος, μέχρι να καλυφθεί το κενό του διδακτικού προσωπικού από το Υπουργείο Παιδείας. Η διδακτέα ύλη του γραμματισμού θα είναι διαθέσιμη από τους εκπαιδευτικούς που έχουν διατεθεί μέχρι τώρα από το Υπουργείο Παιδείας και οι οποίοι στελεχώνουν μέχρι τώρα την προσπάθεια αυτή. Ο εθελοντής γεωπόνος θα υποστηριχθεί από τις δύο υπηρεσίες με συνεχή κατάρτιση πάνω σε ζητήματα εκπαίδευσης ενηλίκων και πιο συγκεκριμένα θεραπευομένων σε Μονάδες Υποκατάστασης.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριμένη δράση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Κο. Κούκα Γεώργιο, αρμόδιο για το πρόγραμμα “Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας” στο τηλέφωνο 2108898308.