καιρος

Ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό η Ε.Μ.Υ.

Η γνώση του κλίματος, που έχει αποκτηθεί στις τελευταίες δεκαετίες, είναι ένας ανεκτίμητος πόρος και ένα προαπαιτούμενο για τη λήψη αποφάσεων και για τη δράση για το κλίμα.

Η γνώση κλίματος μπορεί και πρέπει να έρθει σε μια μορφή που να γίνεται εύκολα κατανοητή και χρησιμοποιήσιμη από εκείνους που την χρειάζονται. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες γύρω από το κλίμα μπορούν να βοηθήσουν τους αρμόδιους για το σχεδιασμό πόλεων, την ανάπτυξη των πολιτικών και των σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και να ενθαρρύνουν μια πιο πράσινη οικονομία.

Το Παγκόσμιο Πλαίσιο για τις υπηρεσίες κλίματος, που καθοδηγείται από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, επινοήθηκε για αυτόν ακριβώς το σκοπό: για να επιτρέψει την παροχή υπηρεσιών κλίματος με ένα τρόπο που οι αποφάσεις να μπορούν να λαμβάνονται στη βάση των καλύτερων δυνατών πληροφοριών. Αυτή είναι μια κρίσιμη πρόκληση και για τις αναπτυσσόμενες αλλά και τις αναπτυγμένες χώρες και υπάρχει ένα μεγάλο όφελος, να μαθαίνει ο ένας από τον άλλο. Οι εμπειρίες και οι πρόοδοι στην ανάπτυξη και την εφαρμογή των υπηρεσιών κλίματος μπορούν να μοιράζονται ως παραδείγματα ορθών πρακτικών και να βοηθούν άλλες χώρες στην επιτάχυνση της πορείας τους προς την προσαρμογή στις νέες κλιματικές συνθήκες.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης έχει εξασφαλίσει υποδομές για ν’ ανταποκριθεί στις προκλήσεις αυτές, ενώ με την ενεργοποίηση των νέων προγραμμάτων ΕΣΠΑ θα μπορέσει να χτίσει τις κατάλληλες υποδομές για υπηρεσίες κλίματος στο μέλλον. Παράλληλα με την συνέχιση των προγραμμάτων, επιζητά την περαιτέρω ανάπτυξη και εμβάθυνση της συνεργασίας της με την Πανεπιστημιακή και Ερευνητική κοινότητα ώστε από κοινού να συνεισφέρει στην προσπάθεια της προστασίας του κοινωνικού συνόλου από τ’ ακραία καιρικά φαινόμενα.

Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας: Από τη γνώση για το κλίμα στη δράση για το κλίμα

Η ΕΜΥ, ιδρυτικό μέλος του WMO και επίσημος εκπρόσωπος της χώρας μας σε αυτόν, συνδιοργανώνει με την Ελληνική Μετεωρολογική Εταιρεία (ΕΜΤΕ) τον φετινό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Μετεωρολογίας και προσκαλεί το κοινό να επισκεφθεί τους χώρους εργασίας της, στις 23 Μαρτίου 2015 ημέρα Δευτέρα και από 15:00 έως 17:00 στη διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 14, Ελληνικό.