θερμοκηπιο-ανθη

Ανθοπαραγωγοί: Κρατική ενίσχυση έως 2.500 € ανά στρέμμα – Διαδικασία υποβολής αίτησης

Έως τις 20 Ιουνίου θα μπορούν οι ανθοπαραγωγοί όλης της χώρας να υποβάλλουν αίτηση για την έκτακτη κρατική ενίσχυση λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται απευθείας στο σύστημα υποβολής της αίτησης ΕΑΕ 2019.

Δικαιούχοι είναι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής ανθέων σε όλη τη χώρα οι οποίοι:

  • Έχουν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2019 (ανεξαρτήτως ημερομηνίας υποβολής),
  • Δεν ήταν προβληματική επιχείρηση στις 31/12/2019,
  • Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη.

Υψος ενίσχυσης

Το ύψος του κατ΄ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ορίζεται ως ακολούθως:

  • σε 1.250 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας υπαίθρου, ανθέων και καλλωπιστικών, δρεπτών ανθέων, φυτών κηποτεχνίας και άλλων ανθοκομικών φυτών εξωτερικού χώρου
  • σε 2.500 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας ανθέων υπό κάλυψη (θερμοκηπίων), ανθέων και καλλωπιστικών, δρεπτών ανθέων και γλαστρικών ανθέων εσωτερικού χώρου

Δείτε το εγχειρίδιο υποβολής αίτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.