λεμονια-εσπεριδοειδη

Ανθοτρήτης: Πότε να εφαρμόζονται ψεκασμοί

Προσβάλλει κατά προτίμηση τις λεμονιές σε περιοχές με μεγάλη σχετική υγρασία. Οι λεμονιές ανθίζουν επανειλημμένα διευκολύνοντας την ανάπτυξη και τη διαβίωση του εντόμου.

Οι προνύμφες προκαλούν ζημιές στα κλειστά άνθη και στους νεαρούς καρπούς. Ανοίγουν οπές και στοές και καταστρέφουν το εσωτερικό συνδέοντας με νημάτια τα προσβεβλημένα μέρη.

Ψεκασμοί

Οι παραγωγοί συνιστάται να ελέγχουν τα άνθη και τους νεαρούς καρπούς στις δίφορες λεμονιές που έχουν ικανοποιητική για την εποχή ανθοφορία.

Αυτή την περίοδο συνιστάται χημική καταπολέμηση εάν τα προσβεβλημένα άνθη είναι σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50% ή τα προσβεβλημένα καρπίδια πάνω από 3%.

Οι παραγωγοί οφείλουν να γνωρίζουν ότι οι αλόγιστοι ψεκασμοί εξοντώνουν τα ωφέλιμα έντομα και δημιουργούν αντίστοιχα εξάρσεις βλαβερών εντόμων.

Η πρακτική αψέκαστων ζωνών συντελεί στη διατήρηση των ωφέλιμων εντόμων. Οι ζώνες αυτές αποτελούν το 15-20 % του συνόλου των δέντρων της καλλιέργειας και εναλλάσσονται μέσα στον οπωρώνα από χρονιά σε χρονιά.

Τέλος, για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών θα πρέπει να παραμένει αψέκαστη μια ζώνη προστασίας 21 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

Πληροφορίες και εικόνα από Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων