καρυδια

Ανθράκωση καρυδιάς: Καθοριστική η μείωση της υγρασίας

Η ανθράκωση είναι η πιο καταστρεπτική ασθένεια της καρυδιάς, διαδεδομένη σε όλη την Ελλάδα και προσβάλλει τα φύλλα, τα καρύδια και τους ετήσιους βλαστούς.

Για την καταπολέμηση της ασθένειες είναι σημαντικό να τηρούνται με συνέπεια τα καλλιεργητικά μέτρα τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω, ξεκινώντας από την σωστή εγκατάσταση του καρυδεώνα.

Η επιλογή της θέσης για την εγκατάσταση ενός καρυδεώνα έχει καθοριστική σημασία. Θα πρέπει να επιλέγονται θέσεις με χαμηλή υγρασία. Επίσης, θα πρέπει να τηρούνται οι σωστές αποστάσεις φύτευσης μεταξύ των γραμμών και οι γραμμές να προσανατολίζονται παράλληλα με τους κυρίαρχους ανέμους της περιοχής. Έτσι επιτυγχάνεται σημαντική μείωση της υγρασίας, παράγοντας που ενισχύει την παρουσία της καταστροφικής ασθένειας.

Το κλάδεμα για να αερίζεται καλύτερα η κόμη και να στεγνώνουν γρηγορότερα τα φύλλα καθώς και η καταστροφή τόσο των πεσμένων φύλλων με φρεζάρισμα ή φωτιά καθώς και των κλαδεμάτων με φωτιά, αποτελούν ενδεδειγμένα καλλιεργητικά μέτρα.

Επίσης, οι υγιείς με καλή ανάπτυξη κλάδοι προσβάλλονται λιγότερο από την ασθένεια και για το λόγο αυτό συνιστάται να εφαρμόζονται αζωτούχες λιπάνσεις την περίοδο Απρίλιο-Ιούνιο.